מתכננים היום את המחר
09-740-96-96
משרד: דרך רמתיים 49 הוד השרון
אופיר דיין סוכנות לביטוח בע"מ

תעריפון שירותים בתשלום

בשנים האחרונות בשל החלת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, גדלה חבותנו  ללקוחותינו. הוטלו עלינו מטלות חדשות שלא היו קיימות קודם. לכן, עמידתנו בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד ואפשרות למתן שירות מקצועי ומלא לכם, לקוחותינו.
לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים מטה.
דמי הטיפול יגבו באמצעות העברה בנקאית, כרטיס אשראי או בשק.

לתשומת ליבכם , הנכם רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח ללא כל עלות .

הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוחותינו ערך מוסף רב הכולל:
ניתוח צרכים, הכוונה,הסבר,רישום,מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי ומקצועי.
התעריפון הינו תעריף מומלץ לגביה ויינתן שיקול דעת למתן הטבה בהתאם לאופי הלקוח ופעילותו.


להלן רשימת השירותים והמחירים:

ביטוחי חיים פנסיה ופיננסיים:

פדיון פוליסה

400 ₪

מתן הלוואה

500 ₪

ביצוע עזיבת עבודה לרבות 161

300 ₪

ביצוע קבלת בעלות

300 ₪

שינויים ועדכונים בפוליסה קיימת/ריסק זמני

100 ₪

הזמנת מסלקה כשירות ללקוח קיים ללא ניתוח תיק

ללא חיוב

ניתוח מסלקה +פגישה במשרד  (תלוי גודל תיק)

500-2000 ₪ 

טיפול לקוח חדש עצמאי פנסיוני (מסלקה,הצטרפות/המשך חברות,מינוי סוכן,שינויים/גביה)

500 ₪

טיפול לקוח חדש שכיר פנסיוני (מעסיקים)
(מסלקה,הצטרפות/המשך חברות,מינוי סוכן )

300 ₪

טיפול לקוח חדש שכיר פנסיוני –לקוח ללא תיק פרט (מסלקה,המלצה ובחינה,הצטרפות/המשך חברות,מינוי סוכן)

500 ₪

טיפול ללקוח קיים (שכיר) בפנסיוני (בחינה,המלצה,הצטרפות/המשך חברות,מינוי סוכן,מעקב)

200 ₪

קבלת קצבה- הגשת החומר ומילוי טפסים

1000 ₪

 

שירותי משרד :

הנפקת אישורים :אישורי מס,הצהרת הון,העתק פוליסה, ערכי פדיון,דוחות שנתיים

100 ₪  

הפקת העתקי פוליסה ומשלוח(לפוליסה אלמנטרית)

50 ₪

שעבוד פוליסה שלא בזמן ההצעה והחידוש

50 ₪

שעבוד/שחרור שעבוד מבנק לטובת בנק אחר

50 ₪

טיפול בהנפקת אישור קיום ביטוח

200 ₪

טיפול שוטף גביה- פיצול והעברה פרמיה למוסדי לכל מבוטח בארגון (מעסיקים)

30 ₪ חודשי

שינויי מוטבים בפוליסה

50 ₪

בקשה לשינוי דמי ניהול

100 ₪

 

למעלה