מתכננים היום את המחר
09-740-96-96
משרד: דרך רמתיים 49 הוד השרון
אופיר דיין סוכנות לביטוח בע"מ

שאל את המומחה - בדיקת תיק ביטוח

האם ניתן לעשות ביטוח טלפונית?

למעשה לא. גם עסקה אשר סוכמה טלפונית מחייבת קבלת המסמכים בדואר, בחינתם על ידי הלקוח, ורק אז יהיה ניתן לגבות את תשלומי הפרמיה עבורה לדוגמא- ביטוח בריאות. רק מסמכים רשמיים ו

האם ניתן לשפר תנאים בביטוח

כמו כל חוזה, גם הסכם ביטוחי הוא מחייב, וניתן לערוך בו שינוי רק בהסכמת שני הצדדים. לחברת הביטוח אסור לשנות את דמי הפרמיה חד צדדית, ולא את תנאי הפיצוי. כל שינוי בו מותר אך

האם חלה התיישנות על תביעת ביטוח?

כן, ותחילת מניין זמן ההתיישנות הוא בנקודה בה חל המקרה הנדון. בביטוח חיים, רכוש ותאונות משך התקופה הוא שלוש שנים, כנ"ל במקרי נכות, אך אז נקבע המועד מרגע הזכות לתביעה (לדוג

מה ההבדל בין שיפוי לפיצוי?

פיצוי הוא תגמול שנקבע מראש בתנאי הפוליסה, ללא תנאים מלבד עצם המקרה. לעומתו שיפוי הוא החזר הוצאות מעשי על הפגיעה, לפחות עד תקרה שנקבעה בחוזה. בהתאמה, ניתן לקבל שיפוי אחד

האם ניתן לבטל ביטוח בהפסקת תשלום?

לא. חברת ביטוח מחוייבת לפוליסה על פי חוק, גם אם פסקו תשלומי הפרמיה הקבועים מצד המבוטח. ביטול תכנית חייב להתבצע בהודעה רשמית כדין ובהתאם לדרישת הביטוח. כל עוד הדבר לא נעשה

מהי תקופת אכשרה

בעת הכניסה לתכנית כיסוי רצופה חלה תקופה ראשונית בה לא ניתן לתבוע תגמולים. בביטוח בריאות למשל מדובר לרוב ב-90 יום. תקופה זו חלה פעם אחת בלבד (לרבות צירוף מחדש לתכנית אם פר

ביטוח ישיר או באמצעות סוכן?

חברות ישירות מציעות ביטוח ספציפי למטרה, בתעריף קבוע ואחיד, ללא שירות אישי אלא בעזרת מוקדנים מתחלפים. סוכן אישי מאפשר רכישת מכלול הביטוחים במקום אחד, בשירות אישי, ובבדיקת

כיצד אני יכול להיות באמת בטוח שהביטוח שלי מכסה את מה שחשוב לי ושברגע האמת אקבל את הפיצוי הכספי הדרוש לי?

תשובה: על מנת להיות בטוחים שהביטוח אכן מעניק כיסוי טוב למקרי הביטוח השונים, חשוב לבחון בעין מקצועית את פוליסת הביטוח על כל סעיפיה. לאדם אשר אינו בעל ניסיון מקצועי בתחום ה

מדוע חשוב לבצע בדיקה מקיפה של התיק הביטוחי שלי?

תשובה: אנשים רבים עושים ביטוחים שונים בחברות השונות ולעיתים מבלי שידעו, הם מבוטחים עם כפל כיסויים, משלמים פרמיות חודשיות גבוהות במיוחד או מבוטחים בכיסויים שאינם מתאימים ל
למעלה