מתכננים היום את המחר
09-740-96-96
משרד: דרך רמתיים 49 הוד השרון
אופיר דיין סוכנות לביטוח בע"מ

שאל את המומחה - ביטוח חיים

למה נדרש ביטוח חיים אם יש ביטוח לאומי?

פיצוי ביטוח לאומי במקרה מוות הוא נמוך, ואינו מאפשר את המשך רמת החיים טרם האסון. במקרה הטיפוסי של התאלמנות בגילאי 50-80 ללא ילדים, הסכום הוא כ-1500 ₪ לחודש כקצבת שאירים, ב

באיזה גיל חשוב לעשות ביטוח חיים?

תשובה: ביטוח חיים כדאי לעשות מגיל צעיר. ככל שגיל המבוטח נמוך יותר ומצבו הבריאותי טוב יותר, כך הפרמיה החודשית עבור הפוליסה תהיה נמוכה וזכויות הביטוח יישמרו להמשך, גם אם מצ

האם פרמיית ביטוח החיים החודשית נצברת ומשולמת במקרה פטירה?

תשובה: בביטוח החיים משולמת פרמיה חודשית נמוכה יחסית אשר אינה נצברת ואינה משולמת בתום תקופת הביטוח או במקרה פטירה. סכום הביטוח נקבע על פי צרכי הלקוח, מצבו הבריאותי, מצבו ה
למעלה